उत्पादने

à¤à¤¾à¤°à¥à¤¡à¤¨ बà¥à¤à¤

à¤à¤¾à¤°à¥à¤¡à¤¨ बà¥à¤à¤


à¤à¤¶à¥ à¤à¤¨à¥à¤ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤°à¤à¥ à¤¸à¤¾à¤®à ¤à¥à¤°à¥ à¤à¤¹à¥à¤¤ à¤à¥ यà¥à¤à¥à¤¯à¤°à¤¿à ¤¤à¥à¤¯à¤¾ हाताळलॠà¤à¥à¤²à¥ à¤à¤¹à¥à¤¤ à ¤à¤£à¤¿ à¤à¤°à¤¾à¤¬à¤¾à¤¹à¥à¤° बनवणà¥à¤¯à¤¾à¤ ¸à¤¾à¤ à¥ à¤à¤¦à¤°à¥à¤¶ à¤à¤¹à¥à¤¤à¤à¤à¤¡à¤ªà¥à¤s : लाà¤à¥à¤¡, à¤âà¥à¤²à¥à¤¯à¥à¤®à¤¿à¤¨à¤¿à¤¯à ¤®, लà¥à¤¹, सà¥à¤à¥à¤¨à¤²à¥à¤¸ सà¥à¤à¥à¤² , राळ à¤à¤£à¤¿ पà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥à¤à¤¿à¤, दà¤à ¤¡ à¤à¤£à¤¿ à¤à¤¾à¤à¤à¥à¤°à¥à¤


à¤à¤à¤à¤¡à¥à¤à¤° बà¥à¤à¤à¤à¥ पà¥à¤°à¤à ¤¾à¤°
सरà¥à¤µ मà¥à¤¦à¤¾à¤¨à¥ बà¥à¤à¤ फरॠनिà¤à¤° सारà¤à¥ बनवलॠà¤à¤¾à¤¤ न ाहà¥. à¤à¤°à¤ तर, à¤à¤¨à¥à¤ वà¥à¤à¤µà¥à¤à¤³à¥à¤ ¯à¤¾ मà¥à¤¦à¤¾à¤¨à¥ à¤à¤¸à¤¨à¤µà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à ¤¾ à¤à¤¹à¥à¤¤à¤¬à¥à¤à¤à¤¯à¤¾à¤¤à¥à¤¨ निवडा. तà¥à¤®à¤à¥à¤¯à¤¾à¤¸à¤¾à¤ ॠयà¥à¤à¥à¤¯ नठ¿à¤µà¤¡à¤¤à¤¾à¤¨à¤¾ तà¥à¤®à¥à¤¹à¥ शà¥à¤§à¤¤ à¤à¤ ¸à¤²à¥à¤²à¥à¤¯à¤¾ à¤à¤¾à¤°à¥à¤¯à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¥à ¤à¥ à¤à¤£à¤¿ तà¥à¤®à¤à¥à¤¯à¤¾ वà¥à¤¯à¤à¥à ¤¤à¤¿à¤ शà¥à¤²à¥à¤à¤¾ विà¤à¤¾à¤° à¤à¤°à¤£à¥ समाविषà¥à¤ à¤à¤¹à¥.

यिनमिंगाउटडोर मधà¥à¤² à¤à¤¾à¤¹à¥ मà¥à¤¦à¤¾à¤¨à¥ बà¥à¤à ¤ परà¥à¤¯à¤¾à¤¯ विà¤à¤¾à¤°à¤¾à¤¤ à¤à¥à¤£à¥à¤ ¯à¤¾à¤¸à¤¾à¤ ॠयà¥à¤¥à¥ à¤à¤¹à¥à¤¤:

à¤à¤à¤à¤¡à¥à¤à¤° डायनिà¤à¤ बà¥à¤à ¤
à¤à¤°à¤¾à¤¬à¤¾à¤¹à¥à¤° à¤à¤¤à¥à¤¤à¤® à¤à¥à¤µà¤£ ठà¥à¤£à¥ हा à¤à¥à¤µà¤¨à¤¾à¤¤à¥à¤² à¤à¤§à¤¿à¤ ठनà¤à¤¦à¤¦à¤¾à¤¯à¤ à¤à¤¨à¤à¤¦ à¤à¤¹à¥. à¤à¤ à¤à¤¿à¤à¤µà¤¾ दà¥à¤¨ à¤à¤à¤à¤¡à¥à¤à¤° à ¤¡à¤¾à¤¯à¤¨à¤¿à¤à¤ बà¥à¤à¤ तà¥à¤®à¤à¥à¤¯à ¤¾ à¤à¥à¤à¥à¤à¤¬à¤¾à¤¸à¤¾à¤ ॠà¤à¤£à¤¿ मित à¥à¤°à¤¾à¤à¤¨à¤¾ तà¥à¤®à¤à¥à¤¯à¤¾ बाहà¥à¤ °à¤à¥à¤¯à¤¾ à¤à¥à¤µà¤£à¤¾à¤à¥à¤¯à¤¾ à¤à¥à¤¬à¤²à ¤¾à¤à¥à¤µà¤¤à¥ à¤à¤®à¤£à¥à¤¯à¤¾à¤¸à¤¾à¤ ॠà¤à¤°à¤ªà¥ र à¤à¤¾à¤à¤¾ तयार à¤à¤°à¤¤à¤¾à¤¤.

à¤à¤¾à¤°à¥à¤¡à¤¨ बà¥à¤à¤
x

à¤à¤à¤à¤¡à¥à¤à¤° बà¥à¤à¤²à¥à¤¸ बà¥à¤à¤
बाà¤à¤¬à¥à¤à¤à¤¸à¤¾à¤®à¤¾à¤¨à¥à¤¯à¤¤: à¤à¤ à¤à¤¾à¤¨ मà¤à¤¬à¥à ¤¤ परत सà¥à¤¸à¤à¥à¤ यà¥à¤¤à¤¾à¤¤. परà¤à¤¤à¥ पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥à¤ मà¥à¤¦à¤¾à¤ ¨à¥ बà¥à¤à¤à¤²à¤¾ à¤à¤ à¤à¤µà¤¶à¥à¤¯à¤ नस तà¥. तà¥à¤®à¥à¤¹à¥ à¤à¥à¤¶à¤²à¤¤à¥à¤²à¤¾ महतॠतà¥à¤µ दà¥à¤¤ à¤à¤¸à¤²à¤¾à¤¤ à¤à¤¿à¤à¤µà¤¾ à¤à¤§à ¤¿à¤ à¤à¤à¤°à¥à¤·à¤ डिà¤à¤¾à¤à¤¨à¤²à¤¾ पॠराधानà¥à¤¯ दà¥à¤¤ à¤à¤¸à¤²à¤¾à¤¤ तरà¥, बà¥à¤à¤²à¥à¤¸ à¤à¤à¤à¤¡à¥à¤à¤° बà¥à¤à¤ ¹à¥ तà¥à¤®à¤à¥ à¤à¤°à¤ à¤à¤§à¤¿à¤ à¤à¤¸à¥ à¤¶à ¤à¤¤à¥.


वà¥à¤¡ à¤à¤à¤à¤¡à¥à¤à¤° बà¥à¤à¤
à¤à¤¬à¤¦à¤¾à¤°, सनॠदिवशॠबाहà¥à¤ ° बसणà¥. लाà¤à¥à¤¡ à¤à¤§à¤¿à¤ नà¥à¤¸à¤°à¥à¤à¤¿à¤ ¶à¥à¤²à¥ à¤à¤£à¤¿ à¤à¤¿à¤à¤¾à¤à¤ªà¤£à¤¾ दà¥à¤à ¥à¤² दà¥à¤¤à¥. à¤à¤¸à¥ मà¥à¤¹à¤à¤²à¥ à¤à¤¹à¥ à¤à¥, à¤à¤° सॠलà¤à¤ लावलॠनाहॠतर लाà¤à¤¡à¤¾à¤ à¥à¤¯à¤¾ बाà¤à¤¾à¤à¤µà¤° पà¥à¤à¤¿à¤¨à¤¾ (à¤¹à¤µà ¥à¤à¥à¤¯à¤¾ सà¤à¤ªà¤°à¥à¤à¤¾à¤¤ यà¥à¤£à¥à¤ ¯à¤¾à¤®à¥à¤³à¥ हà¥à¤£à¤¾à¤°à¥ पातळ फिलॠम) दिसॠशà¤à¤¤à¥.

मà¥à¤à¤² à¤à¤à¤à¤¡à¥à¤à¤° बà¥à¤à¤
x

विà¤à¤° à¤à¤à¤à¤¡à¥à¤à¤° बà¥à¤à¤
लाà¤à¥à¤¡ à¤à¤¿à¤à¤µà¤¾ धातà¥à¤à¥à¤¯à¤¾ पà¥à¤·à¥à¤ à¤à¤¾à¤à¤¾à¤à¥à¤¯à¤¾ तà¥à¤²à¤¨à¥à¤ विà¤à¤° बà¥à¤à¤ तà¥à¤¯à¤¾à¤à¤¨à¤¾ थॠडॠà¤à¤§à¤¿à¤ दà¥à¤¤à¤¾à¤¤, à¤à¥à¤¯à¤¾à¤®àà ¤³à¥ बसणà¥à¤¯à¤¾à¤à¤¾ à¤à¤¨à¥à¤à¤µ à¤à¤§à¤¿à¤ à¤à¤°à¤¾à¤®à¤¦à¤¾à¤¯à¤ हà¥à¤¤à¥.


बाहà¥à¤°à¥à¤² बà¥à¤à¤ à¤à¤¿à¤¤à¥ à¤à¤¾à¤ ³ à¤à¤¿à¤à¥à¤²?
x

बाहà¥à¤°à¥à¤² बà¥à¤à¤ à¤à¤¾à¤à¤£à¥ à¤à¤ µà¤¶à¥à¤¯à¤ à¤à¤¹à¥ à¤à¤¾?
तà¥à¤®à¤à¥ बाहà¥à¤°à¤à¥ बà¥à¤à¤ à¤à ¤¾à¤à¥à¤¨ ठà¥à¤µà¤£à¥à¤¯à¤¾à¤à¥ à¤à¤°à¤ नाठ¹à¥, तथापि, तà¥à¤®à¥à¤¹à¥ à¤à¤¸à¥ à¤à¥à ¤²à¥à¤¯à¤¾à¤¸ तॠतà¥à¤¯à¤¾à¤à¥ à¤à¤¯à¥à¤·à¥ य वाढवà¥à¤².
View as  
 
  • उच्च दर्जाची YMOUTDOOR चायना उत्पादक डबल ग्लायडर खुर्ची तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या अंगणात पार्कची तीच आनंदी भावना असू शकते. फॅक्टरी किमतीसह सेंटर टेबलसह डबल-सीट ग्लायडर बेंच, तुम्हाला नेहमी हवा असलेला परिपूर्ण टॅन मिळवण्यासाठी किंवा कोणत्याही छायांकित भागात दुपारची वेळ पुस्तक वाचण्यासाठी किंवा आरामात घालवण्यासाठी पूल साइड वापरण्यासाठी आदर्श आहे. या सर्व मॉडेलमध्ये दोन जागा आहेत त्यामुळे एका मित्राला उन्हात दुहेरी मजेशीर दिवसासाठी आमंत्रित करा.

  • YMOUTDOOR चे गार्डन बेंच टिकाऊ पावडर कोटेड लोह आणि उच्च शक्तीच्या सामग्रीपासून बनविलेले अँटी-रस्ट पेंटिंग उपचार, ज्यामध्ये फॅक्टरी घाऊक किंमतीसह 2-3 लोक बसण्याची क्षमता 500 एलबीएस आहे. बाहेरची बाग, बाल्कनी, अंगण, पोर्च आणि उद्याने, प्रवेशद्वार, लॉन, रस्त्याच्या कडेला हे एक चांगले शोभेचे आणि व्यावहारिक बेंच आहे. आउटडोअर कास्ट आयर्न गार्डन बेंच टेबल विशिष्ट बॅकरेस्ट, सीट आणि हँडरेल्स वक्र डिझाइन शरीराच्या आकारात पूर्णपणे फिट होतात, ते आरामदायक आणि आकर्षक बनवतात. YMOUTDOOR चायना उत्पादकाचा मुख्य उद्देश "आमच्या उत्पादनाची आणि सेवेची सर्वोत्तम गुणवत्ता" आहे. तुम्हाला सर्वोत्तम खरेदीचा अनुभव देण्यासाठी आम्ही धडपडत आहोत. तुम्‍हाला असल्‍याच्‍या कोणत्याही चिंता किंवा प्रश्‍नांची उत्‍तर देण्‍यासाठी आमची ग्राहक सेवा टीम 24 तास आमच्या उत्‍पादनाच्‍या पाठीमागे उभी आहे, तुम्‍हाला सर्वात समाधानी समाधान कार्यक्षमतेने आणि तत्परतेने मदत करण्‍यासाठी.

  • YMOUTDOOR निर्मात्याच्या या डबल स्टील आउटडोअर ग्लायडरवर मित्रांसह आरामात सरकवा. फॅक्टरी किमतीसह 2 व्यक्ती आउटडोअर ग्लायडर रॉकर चेअर त्यामुळे मित्राला दुहेरी मजेशीर दिवसासाठी सूर्यप्रकाशात आमंत्रित करा. तुम्हाला नेहमी हवे असलेले स्वादिष्ट अन्न किंवा कोणत्याही छायांकित भागात दुपार आरामात घालवण्यासाठी पूलसाइड वापरण्यासाठी आदर्श आहे. त्वरीत कोरडे होणारे जाळीचे फॅब्रिक टिकाऊपणासाठी विणलेले आहे आणि मजबूत स्टील फ्रेम तुम्हाला बसताना आरामदायक आणि स्थिर वाटेल याची खात्री आहे. त्याच्या मजबूत रॉकिंग फ्रेमसह, ही खुर्ची तुम्ही प्रत्येक वेळी वापरता तेव्हा आरामदायी विश्रांतीसाठी आमंत्रित करते.

 1 
चीनमध्ये बनविलेले नवीनतम विक्री à¤à¤¾à¤°à¥à¤¡à¤¨ बà¥à¤à¤ केवळ नवीन आणि प्रगत नाही तर टिकाऊ आणि सहज देखभाल करण्यायोग्य देखील आहे. यिंगमिन एक व्यावसायिक चीन à¤à¤¾à¤°à¥à¤¡à¤¨ बà¥à¤à¤ उत्पादक आणि पुरवठादार आहे आणि आमचे स्वतःचे ब्रँड आहेत. आमची उच्च गुणवत्ता à¤à¤¾à¤°à¥à¤¡à¤¨ बà¥à¤à¤ केवळ स्वस्तच नाही तर उत्कृष्ट, फॅशन आणि फॅन्सी डिझाईन्स देखील आहेत. जर तुम्हाला खूप गरज असेल तर तुम्ही घाऊक विक्री करू शकता. आमची उत्पादने स्टॉकमध्ये आहेत. याव्यतिरिक्त, आम्ही केवळ सानुकूलित सेवांना समर्थन देत नाही तर किंमत सूची आणि कोटेशन देखील प्रदान करतो. तुम्ही विश्वासाने आमच्या कारखान्यातून सूट उत्पादने खरेदी करू शकता. आम्ही मोठ्या प्रमाणात आणि विनामूल्य नमुन्यांना समर्थन देतो. आमच्याकडून कमी किमतीत आमची उत्पादने खरेदी करण्यासाठी आपले स्वागत आहे. आमची उत्पादने विविध अनुप्रयोगांची पूर्तता करू शकतात, आवश्यक असल्यास, आपण उत्पादनाबद्दल ऑनलाइन संवाद साधू शकता. चांगले भविष्य आणि परस्पर लाभ निर्माण करण्यासाठी आपण एकमेकांना सहकार्य करूया.